.

&

22. Marts 

2009

 

I Borgerforeningens Hus

Nørrevoldgade 63 -  5800 Nyborg

 

 

.

Kl. 12.00 kunne formand Søren Pedersen byde velkommen 

....til de omkring 70 fremmødte

 

Punkt 1 på dagsordnen var valg af dirigent, som blev Knud Brix

Punkt 2 var valg af referent. Dette blev Henning Duch Nielsen

Punkt 3: Bestyrelsens beretning. Her kunne Søren berette om det forgange år bla. om Shadowsarrangementet i Greve, samt ShadowDania 2008, som begge havde været en stor succes. Søren kunne også berette, at klubben er i stadig fremgang.

Punkt 4: Kasserer Jesper Vang-Busch fremlagde et flot regnskab, som blev godkendt.

Punkt 5: Var fastsættelse af  kontingent som bliver uforandret ( kr. 200,- )

Punkt 6: Indkomne forslag. Her var der ingen

Punkt 7: Valg af kasserer. Her blev Jesper Vang-Busch genvalgt

Valg af 3 bestyrelsemedlemmer. På valg var:

Knud Brix

Henning Duch Nielsen

Palle Schou Hansen

Alle 3 blev genvalgt.

Per Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Ulrik Hansen overtog denne plads

Punkt 8: Valg af revisor: Jens Peder Hallum-Olesen blev genvalgt.

Punkt 9: Valg af suppleanter. Dette blev Paul Lauersen & Niels Werner.

 

 

.

...Og så var det tid til god musik...

Vi lagde ud med Niels Werner & Johnny Winsløw, som gav et par smagsprøver fra den nye backingCD "Wolves" fra JoyTrack.

  

Herefter var der mere god musik leveret af:

Crossliners

 

Knud Brix

 

Ove Nielsen

 

se mere HER