.

Blev afholdt d. 23. Marts i Borgerforeningens Hus i Nyborg.

Kl. 12:00 kunne formand Søren Pedersen byde velkommen til de ca. 65 fremmødte

 

Dagsorden for generalforsamling

 1.  Valg af dirigent  Her blev Knud Brix valgt

 2.  Valg af referent  Blev Palle

 3.  Bestyrelsens beretning Blev fremlagt af formand Søren Pedersen

Vi har i det forløbne år bl.a. haft flg. aktiviter:

 

Vi har afholdt vort 7. ShadowDania. Ca. 130 betalende gæster, igen en stor succes, nogle siger det bedste vi har lavet indtil nu, men ikke desto mindre var det også det største underskud.

 

Vi havde valgt ikke at deltage i Vintage Guitar Show i København, da vi ikke havde resurserne til det.

 

Igen i år holdt Inger og Per træf i Møldrup og som sædvanligt med fuldt hus i møbelfabrikken.

 

Vi har som sædvanligt deltaget som gæster i det Tyske træf i Verden i Oktober.

 

Vi har udgivet 2 numre af ShadowsNyt. Søren & Palle

 

Palle har holdt vores hjemmeside opdateret.

 

Vi har afholdt best.møde i Oktober på Villa Gulle i Nyborg.

 

Medlemmer: Vi er pt. Omkring 125 medlemmer der har betalt kontingent for 2014. Ca. 50 er i restance.

 

Fremtiden:

 

ShadowDania d.. 6. September. Vi har skrabet økonomien det vi kan og samtidig reduceret med et band til 4 bands samt Jens Varmløse som solist og vi har selvfølgelig bevaret vors æresmedlem Brian Locking på repertoiret. Budgettet er ca. 50.000 kr.

 

Såfremt der kommer 150 betalende gæster vil vi have et underskud på ca. 11.000 kr.

 

Der er foreløbig bestilt små 40 billetter, men knap halvdelen er fra udlandet !

 

For et par år siden havde vi op mod 200 medlemmer, det tal er faldet drastisk de sidste par år og i 2013 havde vi ”kun” 170 medlemmer, og hvis det nuværende tal på 125 holder og vi mister de 50 medlemmer som står i restance, mener jeg (Søren Pedersen) vi begynder at have et problem og det kan meget vel være, at vi på næste generalforsamling til næste år, skal tage stilling til klubbens fortsatte eksistens.

 4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  Blev fremlagt af kasserer Henning Duch og blev godkendt af generalforsamlingen

 5.  Fastsættelse af kontingent Vi fortsætter med 200/250 kr.

 6.  Indkomne forslag Ingen forslag

 7.  Valg af formand  Søren Pedersen

 8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Ulrik Hansen & Ove Nielsen blev genvalgt

 9.  Valg af revisor Flemming Mollerup blev genvalgt

10. Valg af suppleanter Johnny Winsløw & Leif Pedersen blev genvalgt

OG så var det tid til musik...

Ove Nielsen & Flingel Bunt

 

Og som altid var det musik i topklasse

Læg mærke til Ove i jakkesæt og slips !!!!

som Ove forklarede:

"Ved sidste ShadowDania stillede jeg jo op lettere påklædt i korte bukser, hvilket resulterede i mange kommentarer fra det kvindelige publikum over mine glatte og velplejede ben. Min mailbox blev i dagene efter oversvømmet af mails vedr. dette. Og det vil jeg ikke risikerer igen - så derfor den mere anstændige påklædning.

 

Niels Egelund & Flingel Bunt

 

Harald & Flingel Bunt

 

Niels Jørgen gav et par numre til backingtracks

 

Knud Brix afholdt Masterclass (her med Flemming Mollerup)

 

Der var udstilling af en masse herligt "legetøj"...

 

 

 

Igen i år en hyggelig dag med hygge, gode venner og god musik