D. 19 April

Borgerforeningens Hus   Nørrevoldgade 63  5800 Nyborg

Kl. 12:00 bød formand Søren Pedersen velkommen til de 65 fremmødte.

 

Punkt 1. Valg af dirigent: Her blev Knud Brix valgt

Punkt 2. Valg af referent: Her blev Palle Schou Hansen valgt

Punkt 3. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Søren Pedersen:
 
”Vi har afholdt vores 8. Shadowdania med ca. 140 betalende gæster, som fik en fantastisk god oplevelse, så vi må sige at det igen var en stor success. Men trods succesen slap vi ikke for et underskud selvom vi fik begrænset til under 5000,-, bl.a. i kraft afen kraftig sparerunde, samt lidt sponsorater. 

Igen i år var der træf hos Inger og Per i Møldrup, med ca. 100 deltagere, som igen oplevede en herlig eftermiddag med masser af god musik. 

Vi har udgivet 2 numre af ShadowsNyt (Palle & Søren). 

Palle Har holdt vores hjemmeside opdateret. 

Vi har som sædvanligt afholdt et bestyrelsesmøde hos Gulle i Nyborg. Det er selvfølgelig lidt dyrt, at samle os alle, men det er den eneste gang om året vi sidder samlet og kan diskutere og træffe beslutninger, så jeg mener at de penge er givet godt ud. 

Medlemmer:

Vi er nu 126 medlemmer, hvilket er en tilbagegang. Jeg håber da at det kan lade sig gøre at vende skuden, så vi kan få lidet mere vind i sejlene, så vi til næste år kan komme med lidet mere positive tal.
Først og fremmest skulle vi gerne fastholde de medlemmer vi er nu, men lidt fremgang vil ikke være at foragte. 

ShadowDania 2015 er d. 5. September. Denne gang har vi begrænset det til 4 bands foruden (selvfølgelig) vores æresmedlem Brian Locking.

Til gengæld har vi valgt at hæve billetprisen med kr. 50,- i et forsøg på at få økonomien til at hænge sammen. Vi skal dog op på 150 betalende gæster for at undgå et minus.

Jeg kan tilføje, at selv om vi har sparet et band, har vi ikke sparet på kvaliteten. Det er 4 bands af højeste karat vi vil få at se på scenen. 

Jeg kan fristes til at sige ”Skynd jer at få bestilt billetter mens der endnu er plad”, men så falder det næste jeg vil sige jo lidt til jorden, for indtil nu er der kun bestilt 30 billetter, deraf 17 fra udlandet – dvs. der kun er 13 herfra der har bestilt billet !!! 

Vi har deadline om 3 måneder, hvor vi gerne skulle være oppe på 130 for ikke at skulle aflyse, så jeg kan kun opfordre meget stærkt til at der kommer gang i billetbestillingen. 

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab (Henning Duch) det blev godkendt af generalforsamlingen. 

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent: Dette forbliver uændret. 

Punkt 6. Indkomne forslag: Her var der ingen. 

Punkt 7. Valg af kasserer: Da Henning Duch ikke ønskede genvalg af jobmæssige årsager, skulle der vælges en ny. Da ingen af de fremmødte ønskede at overtage posten, tog Søren Pedersen imod valg til denne post. 

Punkt 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemer: På valg var: Knud Brix, Reinar Haugeland & Palle Schou Hansen. Alle blev genvalgt. 

Punkt 9. Valg af revisor: Her blev Flemming Mollerup genvalgt. 

Punkt 10. Valg af suppleanter: Her blev Leif Pedersen & Henning Duch valgt. 

 

Og så var det tid til musik med….


(Knud Brix, Jesper Vang-Busch, Paul Lauersen, Richard Cooke Jarlø)

4 dygtige musikere gav os et fantastisk sæt:

 

The frightened city
Gonzales
The rumble
Peacepipe
The savage
Foottapper
Dance on
Atlantis
Theme for young lovers
The breeze and I
The rise and fall of Flingel Bunt
Genie with the light brown lamp
Geronimo
The stranger/Kontiki
Theme from the boys
The boys
Man of mystery
Wonderful land
FBI
Shadoogie
Apache

 

 

Lars Brun gave et par numre sammen med bandet...


...Det samme gjorde Viggo Poulsen


...Og Niels Jørgen gav et par numre til backingtrack


Ove Nielsen gav selvfølgelig også nogle fantastiske numre, krydret med div. historier...


Udstilling af instrumenter...Det blev igen i år en rigtig hyggelig dag i Den Danske Shadows Klub