.

2010

Blev afholdt d. 21/3 i Borgerforeningens hus i Nyborg...

Kl. 12:00 bød formand Søren Pedersen velkommen til de 60 fremmødte...

Generalforsamlingen startede med valg af dirigent, som blev Knud Brix og referent blev Henning Duch .

Formand Søren Pedersen fremlagde herefter bestyrelsens beretning for året der er gået.

Søren var inde på ShadowDania 2009, træf  i Møldrup, hjemmesiden, debatsiden, Vintageshowet i Svendborg, hvor vi havde en stand, og her fik kontakt med mange mennesker og at vi igen i år stiller op. Søren gjorde også rede for afbudet fra Bruce Welch til ShadowDania 2010.

Da kassereren ikke var til stede fremlagde Søren klubbens regnskab, som blev godkendt.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent. Her stemte et flertal for, at det fra 2011 bliver 250,-

Så var der valg af formand. Her blev Søren genvalgt.

Som bestyrelsesmedlemmer var Ove Nielsen og Ulrik Hansen på valg. Begge blev genvalgt.

Valg af revisor. Her kom et nyt ansigt til. Det blev Flemming Mollerup fra Nyborg

Valg af suppleanter. Paul Lauersen blev genvalgt - Torben Petersen blev valgt som ny

( Referat fra generalforsamling følger )

 

Efter Generalforsamlingen var det tid til musik.

Knud Brix lagde ud...

Ove Nielsen & Knud Brix i duet...

The Shadoogie Show Band...

Bestående af: Niels Jørgen Pedersen: Leadguitar, Jens Mikkelsen: Rytmeguitar og sang, Per Ørum: Bas & Freddy Caspersen: trommer

Henrik gav et par numre...

Det samme gjorde Viggo...

Svend Erik & Jesper i skøn duet...

Ove med lidt "fingergymnastik"...

Ove gav også et par numre sammen med Viggo...

Flere medlemmer havde udstillet deres guitarer...

 

Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag i god venners lag med masser af god musik..