Den 20. Marts blev der afholdt Landstræf & Generalforsamling i Borgerforeningens Hus i Nyborg.

Kl. 12:00 kunne formand Søren Pedersen byde velkommen til Generalforsamlingen !

Som dirigent blev Knud Brix valgt, og som refrerent, Henning Duch.

Herefter fremlagde Søren Pedersen bestyrelsens beretning:

Søren gjorde rede for det forgange år:

ShadowDania 2010, som med over 200 gæster kunne betragtes som en succes, og at vi derfor igen i år afholder ShadowDania d. 3 September, som sædvanligt i Borgerforeningens Hus i Nyborg.

Vintage Guitar Show i Svendborg, hvor vi igen i år havde en stand, og på den måde får udbredt kenskabet til Den Danske Shadowsklub.

Lokaltræf... i Bagsværd og Møldrup  blev rost.

Søren nævnte også div. bands, bla. Memory Lane & Moonlight Shadows,  som ved arrangementer her hjemme og i Sverige, gør opmærksom på Den Danske Shadowsklub - Og at Ove Nielsen & Flingel Bunt er inviteret til at spille ved Shadows Music Convention i Tyskland.

Kasserer Jesper Vang-Busch skulle have fremlagt klubbens regnskab, men var ikke til stede på dette tidspunkt ! - Så Formanden fremlagde dette

Næste punkt var fastsættelse af kontingent - Vi fortsætter med kr. 250,- 

Indkomne forslag: Her var der ingen

Valg af kasserer:  Ny kasserer blev Henning Duch

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg var - Knud Brix, Palle Schou Hansen & Henning Duch  - Knud Brix & Palle Schou Hansen blev genvalgt - og da Henning Duch blev valgt som kasserer, skulle der findes et nyt best.medlem, som blev Reinar Haugeland

Valg af revisor: Flemming Mollerup blev genvalgt

Valg af suppleanter: På valg var Torben Petersen & Paul Laursen - Begge blev genvalgt

...Og så var det tid til musik !!!

De ca. 70 fremmødte...

... kunne nyde velkendte toner fra:

...som bragte os tilbage til de glade 60´erdage... i en skøn blanding af instrumental og vokalnumre...

Det hørte vi ...

Telstar
Runaway
To love somebody
The Savage
Do you wanna dance
Sea Cruise
Wonderful land
Move it
Nowhere man
I saw her standing there
Atlantis
Django
Unchained melodi
Needles and pins

 

Næste band på scenen var..

...Som er et band sammensat af div. klubmedlemmer til dagens arrangement !

Her kunne vi nyde: Knud Brix, Jesper Vang-Busch, Paul Laursen, Richard Cooke-Jarlø & Ove Nielsen for fuld "udblæsning"

Richard i en fantastisk trommesolo (Little B)

 

Det hørte vi ...

The Rumble
Gonzales
Foottapper
Peacepipe
The savage
The stranger - kontiki
FBI
Cavatina
Wonderful land
Atlantis
Dance on
The Frightened city
Shindig
The rise and fall of Flingel Bunt
Shazam
Shadoogie
Little B
Blue suede shoes
Sultans of swing
Spring is nearly here
Going home
Sleepwalk

 

Herfter var der mulighed for at spille sammen med bandet...

Claus Hansen (Odense) sang Cliff

 

Claus Hansen

 

Henning Værnkjær

 

Henrik Gudman

 

Søren Wistoft... gav også et nummer

 

Torben Petersen havde medbragt egen backing

 

Der var udstilling/salg af instrumenter...

... og demo af JMI forstærker

Igen i år blev det en fantastisk dag i gode venners lag, samt MASSER AF GOD MUSIK !!!

 

VIDEO

Memory Lane

Telstar
Do you wanna dance
Nowhere man

 

Knud, Paul, Richard & Jesper

The Rumble
Gonzales
Foot tapper
Peace pipe

 

Knud, Ove, Paul, Richard & Jesper

The rise and fall of Flingel Bunt

 

Ove, Paul, Richard & Jesper

Shazam & Shadoogie