Blev afholdt d. 25. Marts i Borgerforeningens Hus

Nørrevoldgade 63  Nyborg

***

Kl. 12:00 kunne formand Søren Pedersen byde velkommen...

.. til de ca. 65 personer, som var mødt op på denne skønne forårsdag.

Generalforsamlingen startede med valg af dirigent, som blev Knud Brix. 

Som referent blev Torben Petersen valgt.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Søren Pedersen.

Kasserer Henning Duch fremlagde klubbens regnskab, som blev godkendt.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent. Her var der fra Henning Duch´s side, kommet et forslag vedr. klubbladet "ShadowsNyt", som går ud på, at medlemmer, som ønsker at modtage dette pr. mail, skal betale kr. 200,- og medlemmer, som stadig ønsker at modtage dette med posten betaler kr. 250,-.

Forslaget blev forkastet, da kun 6 stemte for dette.

Flertallet gik ind for at bibeholde kontingent på kr. 250,-, og stadig give muligheden for at vælge at modtage bladet på mail eller med posten.

Generalforsamlingen var enige om, at bestyrelsen skal træffe den endelige beslutning vedr. dette.

Valg af formand: Søren tager 2 år mere.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ulrik Hansen & Ove Nielsen blev genvalgt.

Valg af revisor: Flemming Mollerup blev genvalgt. 

Valg af suppleanter: Torben Petersen blev genvalgt.  Paul Laursen ønskede ikke genvalg. Valgt blev Johnny Winsløw.

Herefter kunne dirigent Knud Brix takke for god ro og orden og meddele, at der ville blive en kort pause, så rygerne kunne komme ud og trække lidt "frisk" luft.

 

...Og så var det tid til musik....

 

... Gik på scenen kl. 13:00...

Her fik vi virkelig et godt blandet repetoire udført af 4 dygtige musikere.

 

 

Johnny Winsløw

Jesper Vang-Busch

   

Paul Laursen

Richard Cooke-Jarlø

 

 

Thomas Krüger gav et par numre ....

 

...Det samme gjorde Ove Nielsen

 

Knud Brix gav et par numre sammen med Danish Shads...

 

... Og det gjorde Niels Jørgen Pedesen også.

 

Det blev igen i år en hyggelig eftermiddag i venners lag og med god musik !