Blev afholdt d. 17. Marts I Borgerforeningens Hus

Nørrevoldgade 63  5800 Nyborg

Kl. 12:00 kunne formand Søren Pedersen byde velkommen til de ca 65 fremmødte og vi kunne gå i gang med generalforsamlingen

Punkt 1. Valg af dirigent: Knud Brix

Punkt 2. Valg af referent: Palle Schou Hansen

Punkt 3. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Formand Søren Pedersen:

 

Vi har i det forløbne år bl.a. haft flg. aktiviter:

Vi har afholdt vores 6. ShadowDania med ca. 120 betalende gæster. Vi kunne godt have ønsket lidt flere.

Ove Nielsen & Flingel Bunt holdt igen koncert i Skyttehushaven i Vejle. Denne gang uden Brian Locking som gæst.

Der var ikke noget Vintage show i Svendborg i år og vi blev for sent opmærksom på et tilsvarende arrangement i København.

Der var heller ikke noget træf hos Per i Møldrup i 2012.

Nogle af vores medlemmer deltog i det sidste Shadowmania i Lakeside syd for London.

The Old Young Ones og Jens Varmløse optrådte i Tilburg, og det lader til at det også var sidste gang at det blev afholdt.

Der blev udgivet 2 numre af klubbladet ShadowsNyt.

Palle har som altid sørget for en velopdateret hjemmeside.

Vi har som sædvanligt afholdt et bestyrelsesmøde, det var d. 21. okt. I Nyborg på Villa Gulle.

Vi er d.d. 169 medlemmer.

Klubbens fremtid:

ShadowDania bliver afholdt d. 7. Sept.

Per planlægger at afholde træf i Møldrup d. 25. Aug.

Cliff har været på turne i New Zealand og Australien og i næste måned indspiller han en ny plade i Nashville, inden han gør turneen færdig i England. Jo – man må sige at der er krudt i ham.

Det samme kan man ikke sige om The Shadows – vi skal nok ikke forvente flere tiltag fra dem.

Til gengæld kan vi nyde den gode musik, og heldigvis har vi så mange dygtige musikere der mestrer deres musik så fremragende, at vi stadig kan mødes om det vi holder af.

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Henning Duch gjorde rede for de forskellige poster.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent (se indkomne forslag)

Punkt 6. Indkomne forslag

Søren Pedersen genfremsatte et forslag fra sidste år vedr. kontingent/modtagelse af klubblad på tryk.

Kontingent for medlemmer som ønsker at downloade bladet fra hjemmesiden: kr. 200,00.

Kontingent for medlemmer som ønsker at modtage bladet på tryk: kr. 250,00.

Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med sagen.

 

Knud Brix kom med forslag om at indstille Brian Locking til æresmedlem.

Forslaget blev vedtaget og Brian vil ved ShadowDania modtage et diplom.

Punkt 7. Valg af kasserer

Henning Duch blev genvalgt.

Punkt 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Palle Schou Hansen, Reinar Haugeland & Knud Brix blev genvalgt.

Punkt 9. Valg af revisor

Flemming Mollerup blev genvalgt

Punkt 10. Valg af suppleanter

Johnny Winsløw blev genvalgt

Ny i stedet for Torben, blev Leif Pedersen

 

Efter generalforsamlingen var der en kort pause inden Memory Lane gik på scenen.

Vi fik et flot sæt udelukkende med vokalnumre.

Vi hørte:

Don´t throw your love away

Tell Laura

I could easily fall in love

I´ll be your baby tonight

Oh what a kiss

Sea Cruise

Okie from Moskogee

You never can tell

In dreams

Teenager in love/Only 16

Needles and pins

Crazy

Gee whiz

Pretty woman

 

Der blev hyggesnakket...

 

Der var køb & Salg...

 

Claus gav os et par sange...

 

Ove & Harald i skøn duet...

 

Ove viste "lidt" strengeleg...

...Og gav tips & tricks...

 

Knud underviste efter Masterclassmetoden...

Flemming i kyndige hænder...

 

Dagen sluttede med Memory Lane, som gav et sæt med instrumentalnumre

Vi hørte:

Django

Gypsy woman

Victor

Love birds

Ghost walk

Foot tapper

Find me a golden street

Sleepwalk

Dance on

Vilja oh Vilja

Diamonds

Nivram

I`m absolutely Hank Marvin

Shadoogie

Perfidia

The Savage

 

STOR ros til Memory Lane for en flot og fantastisk underholdning !!!

 

OG... til jer som ikke deltog kan vi bare sige...

I gik glip af endnu en fanntastisk hyggelig dag i Den Danske Shadowsklub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.