Blev afholdt
D. 3. April

Kl. 12:00


Borgerforeningens Hus  Nørrevoldgade 53  5800 Nyborg

Kl.. 12:00 bød formand Søren Pedersen velkommen til de 52 fremmødte.
Dagsorden
01.  Valg af dirigent  Søren Pedersen
02.  Valg af referent  Palle Schou Hansen
03.  Bestyrelsens beretning Søren Pedersen  Se beretning på medlemssiden
04.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Søren Pedersen  Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
05.  Fastsættelse af kontingent - Forbliver det samme
06.  Indkomne forslag - Der var kommet et forslag fra Tommy Ahm. Det blev vedtaget, at den nye bestyrelse ser nærmere på det. Se forslag på medlemssiden
07.  Valg af formand - Søren ønskede ikke genvalg - Ny formand er Palle Schou Hansen
08.  Valg af kasserer - Søren tager et år mere.
09.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ove Nielsen
Tommy Ahm
Jan Hansen
Birger Hansen
Leif Petersen
10.  Valg af revisor - Flemming Mollerup
11.  Valg af suppleanter
Paul Laursen
Leif Iversen


Og så var det tid til musik med....


... Som gjorde det fantastisk.

2 godt og blandede sæt med alt fra Shadows til Santana
Glæd jer til at opleve dem ved ShadowDania

Og der var igen i år udstilling af instrumenter m.m.

Igen blev det en hyggelig dag i Den Danske Shadows Klub