Generalforsamling & Landstræf 2017
Blev afholdt d. 2. April på "Bastionen" (Tidligere Borgerforeningens Hus)


Nørrevoldgade 63    5800 Nyborg
Generalforsamling
Dagsorden
01.Valg af dirigent Her blev Knud Brix valgt
02.Valg af referent  Blev Palle Formand
03.Bestyrelsens beretning Blev fremlagt af Palle Formand  SE BERETNING PÅ MEDLEMSSIDEN
04.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Blev fremlagt af Søren 
05.Fastsættelse af kontingent Forbliver uændret
06.Indkomne forslag Ingen
07.Valg af kasserer: Søren Pedersen blev genvalgt Med det forbehold at han kunne stoppe ved  næste generalforsamling
08.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Leif Pedersen & Jan Hansen
blev genvalgt. Nyt medlem blev Knud Brix, da  Ove Nielsen ikke ønskede genvalg.
09.Valg af revisor :  Det blev Jens Peder Hallum-Olesen
10.

Valg af suppleanter
Leif Erik Iversen & Paul Laursen blev begge genvalgt
11. Evt.  Søren opfordrede medlemmerne til at komme med  indlæg til klubbladet


Efter en vel overstået generalforsamling, kunne de 55 fremmødte...

Nyde musikken med...
Vi fik alt....  lige fra The Shadows til Elvis og John Mogensen

Der var desværre kun en enkelt UB-Hank i år ... Og det var Birger...

...
JO JO ... Den gamle dreng kan sgu godt.

Igen i år var der udstilling & salg af div.


Det blev IGEN en hyggelig dag i Shadowsklubben, som du kan læse meget mere om i næste udgave af klubbladet ShadowsNyt.