Generalforsamling & Landstræf 2018
Afholdes d. 18. marts kl. 12.00 på "Bastionen" (Tidligere Borgerforeningens Hus)


Nørrevoldgade 63    5800 Nyborg
12.00 Generalforsamling
Dagsorden
01. Valg af dirigent
02. Valg af referent 
03. Bestyrelsens beretning 
04. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
05. Fastsættelse af kontingent 
06. Indkomne forslag 
07. Valg af formand: På valg er: Søren Pedersen
08.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Tommy Ahm, Leif Iversen, Birger Hansen og Leif Pedersen
der ikke ønsker genvalg.
09. Valg af revisor :  På valg er: Jens Peder Hallum-Olesen
10.

Valg af suppleanter
Der skal vælges 2 Paul Laursen ønsker ikke genvalg

Forslag til generalforsamlingen sendes til:
Formand Søren Pedersen, Jakob Knudsens Vej 8, 7500 Holstebro.
Email: spp@shadowsclub.dk
Forslag skal være modtaget senest den 4. marts 2018.

13.00 Musik og hygge
I år skal have fornøjelsen at høre
Swinging Back Beats med et par sæt af den gode Shadows-musik.


Swinging Back Beats
Har du lyst til at give et nummer , er du velkommen til det.
Du medbringer selv backingtracks, der vil CD afspiller til rådighed.
Det er gratis at deltage, og du er velkommen til at  tage konen/manden, kæresten eller en ven med.


Tilmelding er nødvendig!
Tilmeld dig til:
Søren Pedersen,
Tlf.: 23 46 90 85
Email: spp@shadowsclub.dk.
Husk at oplyse medlemsnummer og antal
!
Vi giver som sædvanlig en kop kaffe.
Men... på nuværende tidspunkt ved vi ikke om det er muligt at købe smørrebrød
når vi ved mere om dette vil vi informere her.