&

30. Marts 2008

i

Borgerforeningens hus i Nyborg

 

Så er dette års generalforsamling og landstræf vel overstået..

 

Ved 11.30-tiden begyndte publikum at indfinde sig og kaffen var klar...

 

Kl. 12.oo bød formand Søren Pedersen velkommen.

 

Første punkt på dagsordnen var valg af dirigent. Her blev Knud Brix valgt.

Som referent blev Henning Duch Nielsen valgt.

Herefter fremlagde formand Søren Pedersen bestyrelsens beretning.

Så kom turen til  kasserer Jesper Vang-Busch, som fremlagde regnskab.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget, at bibeholde det nuværende beløb på kr. 200,-

Så var vi nået til punktet "indkomne forslag". Her var der ingen, så vi gik videre til valg af formand. 

Her blev Søren Pedersen genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Her var Per Nielsen og Ove Nielsen på valg. Begge blev genvalgt.

Som revisor blev Jens Peder Hallum-Olesen genvalgt

Valg af suppleanter. Her blev Ulrik Hansen og Paul Lauersen genvalgt

Herefter kunne dirigent Knud Brix takke for god ro og orden...

 

Bestyrelsens sammensætning er pr. 30/3-08

Formand: Søren Pedersen             

Kasserer: Jesper Vang-Busch        

Bestyrelsesmedlemmer:     

Per Nielsen                    

Palle Schou Hansen        

Knud Brix                       

Henning Duch Nielsen        

Ove Nielsen                    

Revisor: Jens P. Hallum-Olesen   

Suppleanter: 

Paul Laursen  

Ulrik Hansen                

...Se mere om bestyrelsen på medlemssiden

 

( Godkendt referat følger )

OG...så var det tid til musik...

..Hvor vi skulle have startet med...

Sound of The Shadows

..Men vejrguderne ville noget andet !!!

Storebæltsbroen var lukket for høje og lette køretøjer...

..Hvad gør man så når man har sit anlæg i en trailer ????

Jo... man skaffer da bare en bil mere, tømmer traileren, pakker to biler...

Og så er man på vej igen .

 

Ventetiden....klarede 

Niels Egelund

..som ellers var sidst på programmet.

MEN.. som altid er Niels klar når det gælder !

Niels leverede som sædvanligt skønne guitartoner.

 

Niels Egelund & Ove Nielsen ... her i skøn duet i et fantastisk Shadows-Medley

 

I mellemtiden var Sound of The Shadows dukket op ...

Der skal mere end en Storebæltsbro til at slå "gamle rotter" i branchen ud af kurs

Godt gået "drenge"

Fuld fart på fra start.... og der var Shadows-stemning

 

 

Næste band var..

Og...med Ove Nielsen i front var der "lagt i kakkelovnen" til SHADOWS-STEMNING

Flingel Bunt leverede et forrygende sæt med alle de kendte Shadows-toner..

Og fremhæves  skal bandets udgave af Little B

 ...som ikke er et nummer man høre hver dag, leveret af et dansk band.

En trommesolo af format, leveret af..

Arne Østergaard

Arne Østergaard eller Brian Bennett ???? ..forskellen var svær at høre

Nummeret udløste et velfortjent stående bifald

Det blev endnu engang en dag med god musik og hyggeligt samvær i

Se mere HER